سایپا - پارس خودرو اطلاعيه فني خودروي تندر 90 و پارس تندر - رفع ايراد خاموش شدن خودرو هنگام روشن بودن كولر در دور آرام

ماهان

مدیر تالار
عضویت
Apr 9, 2013
ارسال ها
286
امتیاز واکنش
288
اطلاعيه فني خودروي تندر 90 و پارس تندر - رفع ايراد خاموش شدن خودرو هنگام روشن بودن كولر در دور آرام
 

پیوست ها

بالا