#تندر 90

 1. م

  برق و فایل سیستم الکتریکی راهنماي عيب يابي واحد اتصالات داخلي محفظه سرنشين تندر 90 (MR-390-87B)

  راهنماي عيب يابي واحد اتصالات داخلي محفظه سرنشين تندر 90 (MR-390-87B)
 2. م

  اطلاعیه فنی کيلومتر سایپا راهنماي عيب يابي صفحه نمايشگر تندر 90 (MR-390-83A)

  راهنماي عيب يابي صفحه نمايشگر تندر 90 (MR-390-83A)
 3. م

  برق و فایل سیستم الکتریکی راهنماي عيب يابي سيستم صوتي تندر 90 (MR-390-86A)

  راهنماي عيب يابي سيستم صوتي تندر 90 (MR-390-86A)
 4. م

  سایپا - پارس خودرو راهنماي عيب يابي سوخت رساني تندر 90 -MR-390-17B) Vdiag 10,08,0C)

  راهنماي عيب يابي سوخت رساني تندر 90 -MR-390-17B) Vdiag 10,08,0C)
 5. م

  سایپا - پارس خودرو اطلاعيه فني خودروي تندر 90- عدم تعويض قطعه پمپ بنزين بدون انجام بررسي هاي لازم مطابق مستندات فني

  اطلاعيه فني خودروي تندر 90- عدم تعويض قطعه پمپ بنزين بدون انجام بررسي هاي لازم مطابق مستندات فني
 6. م

  سایپا - پارس خودرو اطلاعيه فني خودروي تندر 90 و پارس تندر - رفع ايراد خاموش شدن خودرو هنگام روشن بودن كولر در دور آرام

  اطلاعيه فني خودروي تندر 90 و پارس تندر - رفع ايراد خاموش شدن خودرو هنگام روشن بودن كولر در دور آرام
 7. م

  سایپا - پارس خودرو اطلاعيه فني خودروي تندر 90 و پارس تندر - نوسان دور موتور در دور آرام

  اطلاعيه فني خودروي تندر 90 و پارس تندر - نوسان دور موتور در دور آرام
 8. م

  اطلاعيه فنی و فایل های آموزشی : تندر 90 (L90) لوگان اطلاعيه فني مگان و تندر 90 - عدم استفاده از قطعات غير شركتي در سرويس هاي ادواري خودروهاي تندر 90 و مگان

  اطلاعيه فني مگان و تندر 90 - عدم استفاده از قطعات غير شركتي در سرويس هاي ادواري خودروهاي تندر 90 و مگان
 9. م

  سایپا - پارس خودرو دستورالعمل رفع بوي بنزين داخل محفظه سرنشين خودروي گروه تندر(X90)

  دستورالعمل رفع بوي بنزين داخل محفظه سرنشين خودروي گروه تندر(X90)
 10. م

  سایپا معرفي خودرو پارس تندر

  معرفي خودرو پارس تندر
بالا