اطلاعیه فنی و فایل های آموزشی : روانکارهای خودرو : روغن موتور - گیربکس - ترمز و هیدرولیک راهنماي اطلاعات مشخصات روغن موتور تندر 90 (NT-6013A)

بالا