BSI - COM2000 - BM34 آموزش در مورد bm34 (سوئیچ باز چراغهای صفحه آمپر و چراغهای کوچک روشن)

62 Javad

مدیر بازنشسته
عضویت
May 12, 2013
ارسال ها
0
امتیاز واکنش
35
اگر در حالت سوئیچ باز چراغهای صفحه آمپر و چراغهای کوچک روشن شوند و بعد از استارت زدن نیز چراغ نور پایین بصورت دروغین در آمپر روشن گردد و در هنگام خاموش نمودن خودرو چراغهای آمپر پس از ده ثانیه خاموش شوند ایراد از دو آیسی مشخص شده در عکس زیر می باشد که باید تعویض گردند.
 

Download all Attachments

بالا