اطلاعیه فنی و فایل های آموزشی : گیر بکس - دیفرانسیل اطلاعیه فنی - جدول انتخاب روغن گیربکس هیوندای و زمان بندی آن تمامی مدل ها

بالا