گیربکس

ماشینی شامل یک منبع نیرو و یک سامانه انتقال قدرت است که کاربرد خاصی از توان را فراهم می‌آورند. لغت‌نامهٔ میرام وبستر انتقال را به این صورت تعریف می‌نماید: مجموعه‌ای از قطعاتی که شامل دنده‌های تغییر سرعت و میل‌گاردان‌هایی است که توسط آن‌ها توان را از موتور به یک محور تحت بار منتقل می‌شود. انتقال اغلب به گیربکس (جعبه‌دنده) که از دنده‌ها و سلسله‌ای از دنده‌ها برای فراهم‌آوری تبدیل سرعت و دور موتور از یک منبع چرخان به دستگاهی دیگر استفاده می‌کند اشاره دارد.گیربکس یا جعبه دنده اتومبیل دارای ۴ یا۵ دنده برای حرکت رو به جلو و معمولاً یک دنده برای حرکت به عقب و موقعیت بی‌طرف می‌باشد، امروزه از گیربکس‌های ۶ و۷ سرعته اتوماتیک و دستی در خودروهای نسل جدید استفاده می‌شود.

View More On Wikipedia.org

  محتوای اخیر با برچسب گیربکس

 1. ماکان
 2. ماکان
 3. فرنام
 4. ماهان2020
 5. فرنام
 6. بهداد
 7. ماکان
 8. فرهام
 9. فرهام
 10. ماکان
 11. فرنام
 12. فرنام
 13. ماهان2020
 14. فرنام
 15. فرنام
 16. بهداد
 17. بهداد
 18. بهداد
 19. بهداد
 20. بهداد