تعریف

تعریف (واکـَـران) عبارتی است که معنای یک اصطلاح (کلمه، عبارت یا دسته‌ای از نمادها) یا نوع یک چیز را شرح می‌دهد.
تعریف واژه به ما می‌گوید که یک چیز باید چه ویژگی‌هایی (مشخصه‌هایی کیفیاتی، خواصی) داشته باشد تا آن واژه بر آن اطلاق شود.

View More On Wikipedia.org

  محتوای اخیر با برچسب تعریف

 1. مدیر وبلاگ
 2. مدیر وبلاگ
 3. A_Rezaei
 4. بهداد
 5. بهداد
 6. بهداد
 7. Hamidreza67
 8. اردلان
 9. A_Rezaei
 10. دقت
 11. hamid emadi
 12. hamid emadi
 13. HassanVaham
 14. alidoostjoo
 15. Farah676
 16. Farah676
 17. حسین قاسمی
 18. HassanVaham
 19. HassanVaham
 20. HassanVaham