تعریف

تعریف (واکـَـران) عبارتی است که معنای یک اصطلاح (کلمه، عبارت یا دسته‌ای از نمادها) یا نوع یک چیز را شرح می‌دهد.
تعریف واژه به ما می‌گوید که یک چیز باید چه ویژگی‌هایی (مشخصه‌هایی کیفیاتی، خواصی) داشته باشد تا آن واژه بر آن اطلاق شود.

View More On Wikipedia.org

  محتوای اخیر با برچسب تعریف

 1. ماکان
 2. ماهان2020
 3. ماهان2020
 4. مدیر وبلاگ
 5. مدیر وبلاگ
 6. A_Rezaei
 7. بهداد
 8. بهداد
 9. بهداد
 10. Hamidreza67
 11. اردلان
 12. A_Rezaei
 13. دقت
 14. hamid emadi
 15. hamid emadi
 16. HassanVaham
 17. alidoostjoo
 18. Farah676
 19. Farah676
 20. حسین قاسمی