تعمیرات

نگهداری و تعمیرات پیشگویانه (به انگلیسی: Predicitive maintenance (PdM)) یکی از استراتژی‌های نگهداری و تعمیرات است که بر مبنای آن در بازه‌های زمانی معین تعدادی از پارامترهای تجهیرات اندازه‌گیری می‌شود و بر اساس این داده‌ها برای تعمیر یا تعویض قطعات و تجهیزات تصمیم‌گیری می‌شود.

View More On Wikipedia.org

  محتوای اخیر با برچسب تعمیرات

 1. بهداد
 2. مدیر وبلاگ
 3. مدیر وبلاگ
 4. مدیر وبلاگ
 5. بهداد
 6. بهداد
 7. مدیر وبلاگ
 8. بهداد
 9. بهداد
 10. بهداد
 11. مدیر وبلاگ
 12. بهداد
 13. مدیر وبلاگ
 14. مدیر وبلاگ
 15. مدیر وبلاگ
 16. مدیر وبلاگ
 17. مدیر وبلاگ
 18. بهداد
 19. بهداد
 20. بهداد