سيستم

سامانه یا به انگلیسی سیستم (به انگلیسی: System) مجموعه یا گروهی از اشیاء مرتبط یا غیر مرتبط است که هدف یا اهدافی خاص را دنبال می‌کنند، به گونه‌ای که واحدی پیچیده را تشکیل دهند.

View More On Wikipedia.org
  1. م

    کولر سایپا - پارس خودرو راهنمای مدارات الكتريكی سيستم فن خنک كننده پراید

    راهنمای مدارات الكتريكی سيستم فن خنک كننده پراید
  2. م

    نقشه و سیستم های الکتریکی ایموبلایزر راهنمای مدارات الكتريكی سيستم ضد سرقت پراید

    راهنمای مدارات الكتريكی سيستم ضد سرقت پراید
بالا