اخبار خودرو داخلی ریشه‌های فاجعه خوزستان

R

RSS

مهمان
مهمان
مدتهاست که تمایل ندارم در مورد آب بنویسم. نه اینکه نمی‌خواهم و به آن فکر نمی‌کنم، دلیلش این است که گاهی از سر نومیدی فکر می کنم کاری از من ساخته نیست.

ادامه مطلب.....
 
بالا