اخبار خودرو داخلی دردسرهای مجریان تلویزیون برای استفاده از معادل واژگان بیگانه

  • شروع کننده موضوع RSS
  • تاریخ شروع
R

RSS

مهمان
مهمان
آنا نوشت: علی مروی، مجری برنامه‌های تلویزیونی از چالش‌های استفاده از معادل فارسی واژگان بیگانه گفت و تاکید کرد در حالی که زبان محاوره ما آکنده از این واژگان شده، رعایت آن در یک برنامه خیلی سخت است.

ادامه مطلب.....
 
بالا