اخبار خودرو داخلی دفاتر پست تهران پنجشنبه و جمعه برای تحویل کارت سوخت فعال هستند

  • شروع کننده موضوع عصر خودرو - اخبار
  • تاریخ شروع
ع

عصر خودرو - اخبار

مهمان
مهمان
عصر خودرو- دفاتر پستی تهران در روزهای پنجشنبه و جمعه ( 25 و 26 مرداد ) برای توزیع و تحویل کارت سوخت فعال هستند.

ادامه مطلب.....
 
بالا