هگز

هگز یک بازی دونفره است که بر روی شبکه شش ضلعی در اندازه‌های مختلف و چندین شکل ممکن انجام می‌شود. اما به صورت سنتی به شکل متوازی‌الأضلاع ۱۱×۱۱ می‌باشد.

این بازی مربوط به دستهٔ بزرگی از بازی‌ها به نام بازی‌های اتصالی است. از جمله بازی‌های اتصالی دیگر می‌توان به Y (بازی) و هوانه اشاره کرد. تمام این بازی‌ها از درجات مختلف شباهت‌هایی به بازی سنتی گو دارند.

View More On Wikipedia.org
 1. Hossein Oghbaei

  نرم افزار کیلومتر نرم افزار HxD برای کپی هگز و ویرایش کیلومتر

  نرم افزار HxD برای کپی هگز و ویرایش کیلومتر
 2. A

  نرم افزار مقایسه فایل هگز و بین

  نرم افزار مقایسه فایل هگز و بین
 3. A

  نرم افزار کیلومتر نرم افزاری برای تبدیل کیلومتر به هگز و بر عکس

  با این برنامه می توانید عدد دلخواهتان را به کد هگز تبدیل کنید و یا کد هگزذخیره شده را بدهید و عدد کیلومتر را ببینید. توجه !قبل از دانلود حتما آنتی ویروس را غیر فعال کنید
بالا