خودرو

خودرو یا ماشین و به فارسی افغانستان «موتَر» به وسیله نقلیه چرخداری گفته می‌شود که موتور خود را حمل می‌کند این بدین معنی است که خودرو بدون ارتباط با وسیله دیگر و به کمک نیروی ماشینی خود، قادر به حرکت است.

View More On Wikipedia.org

  محتوای اخیر با برچسب خودرو

 1. بهداد
 2. بهداد
 3. بهداد
 4. بهداد
 5. بهداد
 6. بهداد
 7. مدیر وبلاگ
 8. Hossein Oghbaei
 9. Hossein Oghbaei
 10. IranianEcu
 11. A_Rezaei
 12. Hossein Oghbaei
 13. بهداد
 14. بهداد
 15. بهداد
 16. بهداد
 17. بهداد
 18. Hossein Oghbaei
 19. Hossein Oghbaei
 20. IranianEcu