width

  1. محمد شاه کرمی

    دیتاشیت مشابهات الکترونیک آی سی tle4471 رگولاتور ولتاژ با سه خروجی

    آی سی TLE4471گولاتور ولتاژ با سه خروجی استفاده شده در SAGEM ECU شرح پایه های آی سی شماره پایه نام پایه وظیفه 1, 10 , 11 , 20 GND زمین 2 , 8 , 16 E1 , E2 , E3 جهت فعال سازی خروجی های Q1 و Q2 : E1 و E2 و E3 or می شوند ...
  2. محمد شاه کرمی

    دیتاشیت مشابهات الکترونیک مدار کامل ای سی ایپرام

    مدار کامل ای سی ایپرام همراه توضیحات کامل شرح پایه های آی سی : شماره پایه نام پایه وظیفه 1 s انتخاب چیپ 2 Q خروجی دیتای سریال 3 w حفاظت نوشتن 4 VSS زمین 5 D ورودی دیتای سریال 6 C...
بالا