تعميرات

نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر، (به انگلیسی: Total productive maintenance) یا نگهداری و تعمیرات اثربخش جامع، یک نوع سیاست نگهداری و تعمیرات است، که با هدف حداکثر کردن بهره‌وری و اثربخشی کلی تجهیزات، از طریق یک سیستم فراگیر نگهداری و تعمیرات پیش‌گیرانه، برای کل طول عمر تجهیزات می‌باشد.
این مفهوم به عنوان بخشی از پیاده‌سازی کایزن (فرآیند بهبود فراگیر در تولید) و تولید ناب در ژاپن شکل گرفت. نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر، همانند مدیریت کیفیت فراگیر، کلیه افراد در همه سطوح را، در نگهداری و تعمیرات دستگاه‌ها و کنترل کیفیت تجهیزات، دخالت می‌دهد.
هدف ترغیب افراد به نگهداری محل کار یا کارخانه، از طریق گروه‌های کوچک و فعالیت‌های داوطلبانه است.

View More On Wikipedia.org
  1. م

    تزئینات بدنه راهنمای تعميرات بدنه خودروی رنو ساندرو

    راهنمای تعميرات بدنه خودروی رنو ساندرو
بالا