سوخت

سوخت که در افغانستان بدان تیل نیز می‌گویند، ماده‌ای است که در اثر تغییرات (معمولاً شیمیائی) تولید انرژی مفید می‌کند که بعداً می‌تواند تبدیل به انرژی مکانیکی شود. این تغییرات معمولاً با سوختن (یعنی ترکیب با اکسیژن) همراه است. فرایندهای مورد استفاده برای تبدیل سوخت به انرژی عبارتند از: واکنش‌های شیمیایی مختلف و گرمازا واکنش‌های هسته‌ای مانند شکافت هسته‌ای یا گداخت هسته‌ای. هیدروکربن‌ها تا حد زیادی شایع‌ترین منبع سوخت مورد استفاده توسط انسان است، اما در بسیاری از موارد فلزات رادیو اکتیو نیز استفاده می‌شوند.

View More On Wikipedia.org
 1. م

  نقشه سیم کشی : سیستم سوخت رسانی و جرقه راهنمای مدارات و نقشه های الكتريكی سيستم سوخت رسانی ساژم و ولئو پرايد

  راهنمای مدارات و نقشه های الكتريكی سيستم سوخت رسانی ساژم و ولئو پرايد
 2. م

  نقشه سیم کشی : سیستم سوخت رسانی و جرقه نقشه الکتریکی سیستم سوخت رسانی پژو405 SLX TU5 Bosch ME7.4.4 &ABS Bosch

  نقشه الکتریکی سیستم سوخت رسانی پژو405 SLX TU5 Bosch ME7.4.4 &ABS Bosch
 3. ف

  نقشه سیم کشی : سیستم سوخت رسانی و جرقه نقشه الکتریکی سیستم سوخت رسانی لیفان X50 با گیربکس اتومات CVT

  نقشه الکتریکی سیستم سوخت رسانی لیفان X50 با گیربکس اتومات CVT
 4. م

  نقشه سیم کشی : سیستم سوخت رسانی و جرقه نقشه الکتریکی سیستم سوخت رسانی یورو4 EOBD پژو 206 و رانا

  نقشه الکتریکی سیستم سوخت رسانی یورو4 EOBD پژو 206 و رانا
 5. م

  نقشه سیم کشی : سیستم سوخت رسانی و جرقه نقشه سیستم سوخت رسانی پژو 207 مالتی پلکس ECO MUX

  نقشه سیستم سوخت رسانی پژو 207 مالتی پلکس ECO MUX
 6. م

  نقشه سیم کشی : سیستم سوخت رسانی و جرقه نقشه الکتریکی سیستم سوخت رسانی فورد موستانگ

  نقشه الکتریکی سیستم سوخت رسانی فورد موستانگ
 7. م

  سایپا - پارس خودرو راهنمای تعميرات سيستم سوخت رسانی خودروی آريو

  راهنمای تعميرات سيستم سوخت رسانی خودروی آريو
 8. ف

  سایپا - پارس خودرو راهنمای تعمیرات سیستم سوخت رسانی خودرو ریچ

  راهنمای تعمیرات سیستم سوخت رسانی خودرو ریچ
 9. م

  خودرو خارجی راهنماي تعميرات و سرويس سيستم سوخت رساني خودروي چانگان EADO

  راهنماي تعميرات و سرويس سيستم سوخت رساني خودروي چانگان EADO
بالا