سیستم های الکتریکی

رسانش الکتریکی در قلب٬ سامانه‌ای است که در آن٬ تکانه و پالس‌های ایجاد شده در گره سینوسی-دهلیزی (گرهSA) برای تحریک میوکارد یا ماهیچه قلب گذر می‌کنند. میوکارد پس‌از دریافت هر پالس٬ تنجیده یا منقبض می‌گردد. این تحریک متناوب عضله قلب باعث انقباض‌های دقیق قلب و در نتیجه پمپ نمودن خون به سراسر بدن را ممکن می‌سازد.

View More On Wikipedia.org
 1. م

  نقشه ها و سیستم های الکتریکی : تیبا Tiba نقشه سیستم انژکتوری (ایسیو) به همراه سیم کشی تیبا 2

  wiring Injection System Tiba 2نقشه سیستم انژکتوری (ایسیو) به همراه سیم کشی تیبا 2
 2. M

  نقشه ها و سیستم های الکتریکی : پژو پارس جانمایی رله ها در پژو پارس سال

  در عکس فوق جانمایی رله های پژو پارس سال و کاربرد هریک از آنها تشریح شده است.
 3. بهداد

  نقشه الکتریکی سیستم ایربگ سمند (TE7)

  نقشه الکتریکی سیستم ایربگ سمند (TE7)
 4. بهداد

  نقشه الکتریکی سیستم ایربگ تویوتا لکسوس RX350

  نقشه الکتریکی سیستم ایربگ تویوتا لکسوس RX350
 5. اطلاعات رایگان خودرویی ایرانیان ایسیو

  راهنمای تعمیرات و معرفی و جانمایی دسته سیمهای الکتریکی خودرو رانا فاز صفر

  راهنمای تعمیرات و معرفی و جانمایی دسته سیمهای الکتریکی خودرو رانا فاز صفر
 6. بهداد

  نقشه الکتریکی سیستم ایربگ برلیانس V5

  نقشه الکتریکی سیستم ایربگ برلیانس V5
بالا