روش

روش‌های گوناگونی برای آمیزش جنسی وجود دارد که بیشتر جنبهٔ تفننی و لذت‌بخش دارد نه اصولی. در رابطه با فلسفهٔ آمیزش جنسی در هر حال هدف انجام دخول و ترکیب اسپرماتوزوئید و تخمک است و عمل توالد و تناسل و تنوع حالات بدن بیشتر تأثیر در تحریک و لذت جوئی دارد. حالات آمیزش بسیار متنوع و گاهی هم انواع عجیب هم وجود دارد. در این مقاله تعدادی از آن‌ها شرح داده می‌شوند.

View More On Wikipedia.org

  محتوای اخیر با برچسب روش

 1. ماکان
 2. ماهان2020
 3. ماکان
 4. بهداد
 5. مدیر وبلاگ
 6. مدیر وبلاگ
 7. مدیر وبلاگ
 8. مدیر وبلاگ
 9. مدیر وبلاگ
 10. Hossein Oghbaei
 11. yazdani
 12. A_Rezaei
 13. HassanVaham
 14. بهداد
 15. بهداد
 16. بهداد
 17. بهداد
 18. بهداد
 19. بهداد
 20. بهداد