رسانی

علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی، دانشی است که به مطالعه و بررسی شیوه‌های گوناگون تولید دانش، گردآوری منابع اطلاعاتی (کتاب، مجله، لوح فشرده، بانک‌های اطلاعاتی، پایگاه اطلاعاتی، اینترنت و وب)، سازماندهی، بازیابی و اشاعهٔ این منابع و محمل‌های اطلاعاتی می‌پردازد و در این راستا تلاش می‌نماید که در وقت خواننده یا کاربر صرفه‌جویی نماید. این دانش در واقع آمیزه‌ای است از دو دانش کتابداری و اطلاعات (اطلاع‌رسانی).

View More On Wikipedia.org
  1. د

    نقشه الکتریکی سیستم سوخت رسانی و جرقه ems xu7-jp/l3,405bifuel-s2000-sax500

    نقشه الکتریکی سیستم سوخت رسانی و جرقه ems xu7-jp/l3,405bifuel-s2000-sax500
  2. A

    تست کامل سیستم سوخت رسانی

    تقدیم به شما
بالا