چراغ

چـِراغ وسیله‌ای است برای روشنایی.
به چراغ‌های بسیار قوی با نوری نافذ، و بردی طولانی نورافکن گفته می‌شود.
واژهٔ چراغ واژه‌ای از ریشه پارسی است.
این واژه از فارسی به زبان سوریانی رفته و صورت s̲h̲rāḡā یا s̲h̲rāg̲h̲ā یافت و سپس زبان عربی آن را از سوریانی به شکل سراج وام گرفت.

View More On Wikipedia.org

  محتوای اخیر با برچسب چراغ

 1. ماکان
 2. فرنام
 3. ماکان
 4. بهداد
 5. Hossein Oghbaei
 6. بهداد
 7. A_Rezaei
 8. A_Rezaei
 9. بهداد
 10. بهداد
 11. بهداد
 12. بهداد
 13. بهداد
 14. بهداد
 15. Hadi Alamdaran
 16. Hossein Oghbaei
 17. Hossein Oghbaei
 18. A_Rezaei
 19. HassanVaham
 20. A_Rezaei