نشان

نشان یا مدال (به انگلیسی: Medal یا Medallion) معمولاً شیء گرد و پهن و نازک کمی بزرگتر از سکه‌های متداول است که اکثراً جنسی فلزی دارد و دارای نقش‌های چاپی یا حکاکی شده یا قلم‌زنی شده‌است. نشان‌ها معمولاً بعنوان جایزه و تشویق یا قدردانی به اشخاص یا مؤسسه‌ها در پی فعالیتی ورزشی، علمی، دانشگاهی، یا ارتشی اهدا می‌گردد. نشان‌ها ممکنست بخاطر یادبود واقعه‌ای، یا شخصی طراحی و تهیه گردد. هنرمندانی که این نشان‌ها را می‌سازند مدالیست نامیده می‌شوند. همچنین نشان‌ها گاهی برای نشان دادن حالتی و تعلق خاصی در مراسم مذهبی مختلف بکار می‌روند.
مدالیون معمولاً به نشان‌های بزرگتر گفته می‌شود که بصورت روی میزی بوده و به لباس نصب نمی‌شود. در موارد نادری نشان به شکل چهارگوشه ساخته می‌شود و به آن پلاک اطلاق می‌گردد، بکاربردن اصطلاح مدالیون برای گردن آویزهای متداول صحیح نیست.

View More On Wikipedia.org
  1. A

    آموزش کیلومتر خودروهای چینی آموزش ویرایش کیلومترجیلی با نرم افزار بهمراه فایل

    آموزش کم کردن کیلومترجیلی با آی سی 93c66 8bit خوانده شود با نرم افزار تاخوسافت هر عددی که میخواهیم در کیلومتر نشان داده شود مثلا در عکس زیر ما میخوایم کیلومتر 28226 را نشان دهیم
بالا