نرم

نرم‌افزار رایانه یا نرم‌افزار بخشی از رایانه است که دربرگیرنده داده‌ها یا دستورهای کامپیوتر است (بر خلاف سخت‌افزار که اجزای تشکیل دهنده کامپیوتر را می‌سازد). در دانش رایانه و مهندسی نرم‌افزار تمام اطلاعات فراوری شده به‌وسیله سیستم کامپیوتر، برنامه‌ها و داده‌ها را نرم‌افزار می‌نامند.

View More On Wikipedia.org

  محتوای اخیر با برچسب نرم

 1. ماکان
 2. Hossein Oghbaei
 3. Hossein Oghbaei
 4. Hossein Oghbaei
 5. Hossein Oghbaei
 6. Hossein Oghbaei
 7. Hossein Oghbaei
 8. Hossein Oghbaei
 9. Hossein Oghbaei
 10. Hossein Oghbaei
 11. Hossein Oghbaei
 12. مدیر وبلاگ
 13. Hossein Oghbaei
 14. Hossein Oghbaei
 15. Hossein Oghbaei
 16. Hossein Oghbaei
 17. Hossein Oghbaei
 18. Hossein Oghbaei
 19. Hossein Oghbaei
 20. Hossein Oghbaei