نقشه های

نقشه‌نگاری یا کارتوگرافی علم و هنر ترسیم نقشه‌های زمین است.
در معنای عام به تمامی عملیات نقشه‌برداری (عملیات صحرائی و دفتری و…) نقشه‌نگاری نیز گفته می‌شود.
مردمان تمدن حاشیهٔ رودهای دجله و فرات و اروند رود جزو قدیمی‌ترین متخصصین درزمینه نگارش نقشه جغرافیایی هستند. مصری‌ها نیز در این مورد جایگاه خاصی دارند. در گذشته نقشه‌ها با مداد و کاغذ ترسیم می‌شدند ولی گسترش توانایی‌های رایانه‌ها، نقشه‌نگاری را دگرگون کرده‌است. هم اکنون بیشتر نقشه‌های فنی و تجاری توسط نرم‌افزارهای نقشه‌کشی و نقشه‌نگاری تهیه می‌گردند. در بسیاری از کشورها هنوز هم نقشه‌های جغرافیایی از طبقه‌بندی محرمانه برخوردارند. اگرچه برنامه گوگل Earth این طبقه‌بندی کلاسیک را بی معنا ساخته اما هنوز هم حساسیتهایی روی نقشه‌ها وجود دارد. در زمانهای قدیم نقشه فقط برای فرماندهان درجه اول و یا پادشاهان و رهبران تهیه می‌شد و محرمانه نیز نگهداری می‌شد. اما امروزه نقشه به راحتی در اختیار همگان قرار دارد، حتی نقشه هائی با مقیاس‌های بسیار حساس و دقیق که در آنها پایگاه‌ها، میله‌های مرزی و یا نیروهای نظامی قابل مشاهده است.

در بازدید از موزه نقشه‌های قرون گذشته، انسان ناخود آگاه چنان در برابر شاهکار دقت، هنر و آراستگی کار نقشه نگاران باستان شیفته می‌ماند که از هدف واقعی آنان یعنی تقدیم نقشه به پادشاهان و امرا که قلمرو سرزمینی را اختیار و اداره و دفاع از آن را بر عهده داشته‌اند، فراموش می‌نماید.[۱]

View More On Wikipedia.org
  1. بهداد

    نقشه ها و سیستم های الکتریکی : خودروهای ژاپنی نقشه های کامل برق لکسوس LS460

    نقشه های کامل برق لکسوس LS460 نقشه ها شامل: 1- Adaptive Front-Lighting System 2- Advanced Parking Guidance System 3- Air Conditioning 4- Air Suspension 5-Audio_System_,_LEXUS_Navigation 6- Automatic Glare-Resistant EC Mirror , Compass 7- Automatic Light Control , Light Auto Turn Off System 8-...
بالا