كار

محافظه‌کاری یک واژهٔ کلی برای جهان‌بینی‌های سیاسی، اجتماعی و مذهبی است که هدف اصلی آن نگهداری جامعه و ارزشهای موجود است.
برابر مفهوم محافظه‌کاری در زبان‌های اروپایی از واژهٔ لاتین conservare گرفته شده و معنای آن حفظ و نگهداری است.
این مسلک به صورت عمده‌ای در تضاد با مسلک‌های رادیکال تعریف می‌گردد.
محافظه کاری بر قداست سنت ها، مالکیت، خانواده، مذهب، دولت و دیگر نهادهای جا افتاده و قدیمی تأکید می گذارد. ریشه تاریخی محافظه کاری را باید در واکنش به جریان عقل گرایی، روشنگری و لیبرالیسم غربی جست. به‌طور کلی عناصر محافظه کاری عبارت اند از: ضدیت با عقل گرایی، باور به نابرابری طبیعی انسان ها، قداست مالکیت و سلسه مراتب.

View More On Wikipedia.org
  1. محمد شاه کرمی

    آموزش اموزش گام به گام كار با دستگاه جي اسكن

    بخش اول اميدوارم با اين اموزش تا حدودي سوال دوستان در مورد دستگاه g-scan برطرف كند
  2. Hossein Oghbaei

    راهنماي آموزشي كار كارگاهي سيستم دوگانه سوز cng

    راهنماي آموزشي كار كارگاهي سيستم دوگانه سوز cng
بالا