جلو

خودرو موتور وسط-محور عقب (FMR) به آن دسته از خودروهایی اطلاق می‌شود که موتور خودرو در قسمت میانی و رو به جلو شاسی و چرخ محرک آن در قسمت عقب خودرو قرار داشته باشند.

View More On Wikipedia.org
بالا