دنده

چرخ‌دنده وسیله‌ای است برای انتقال توان دَوَرانی از یک محور به محور دیگر که طی آن، مقدار گشتاور یا سرعت دَوَرانی یا جهت چرخش یا راستای محوری می‌تواند تغییر کند.
تسمه و زنجیر نیز همین کار را می‌کنند، اما با کیفیتی متفاوت.

View More On Wikipedia.org
بالا