بنزین

بنزین (به آلمانی: Benzin) برشی از نفت است که بین ۷۰ تا ۱۷۵ درجه سانتی‌گراد تقطیر می‌شود و محتوی هیدروکربنهای C5 تا C11یا C12 می‌باشد. بنزین طبیعی که حدود ۱۵درصد از نفت خام را تشکیل می‌دهد، در موتورهای احتراقی بکار می‌رود. بنزین معمولی مجموعه‌ای از هیدروکربنهایی مانند پارافینها (آلکان‌ها)، نفتن ها(سیکلو آلکان‌ها) و اولفینها(آلکن‌ها) است؛ ولی می‌شود اکتانها (C8H18) را بعنوان یکی از ترکیبات مشخص در بنزین دانست.

View More On Wikipedia.org

  محتوای اخیر با برچسب بنزین

 1. A_Rezaei
 2. بهداد
 3. بهداد
 4. بهداد
 5. بهداد
 6. بهداد
 7. بهداد
 8. بهداد
 9. بهداد
 10. Hossein Oghbaei
 11. بهنام
 12. Farah676
 13. بهنام
 14. کیان
 15. amir jafari
 16. A_Rezaei
 17. Alimohammadi
 18. Hossein Oghbaei
 19. Hossein Oghbaei
 20. Hossein Oghbaei