بنزین

بنزین (به آلمانی: Benzin) برشی از نفت است که بین ۷۰ تا ۱۷۵ درجه سانتی‌گراد تقطیر می‌شود و محتوی هیدروکربنهای C5 تا C11یا C12 می‌باشد. بنزین طبیعی که حدود ۱۵درصد از نفت خام را تشکیل می‌دهد، در موتورهای احتراقی بکار می‌رود. بنزین معمولی مجموعه‌ای از هیدروکربنهایی مانند پارافینها (آلکان‌ها)، نفتن ها(سیکلو آلکان‌ها) و اولفینها(آلکن‌ها) است؛ ولی می‌شود اکتانها (C8H18) را بعنوان یکی از ترکیبات مشخص در بنزین دانست.

View More On Wikipedia.org

  محتوای اخیر با برچسب بنزین

 1. A_Rezaei
 2. بهداد
 3. بهداد
 4. بهداد
 5. بهداد
 6. بهداد
 7. بهداد
 8. بهداد
 9. بهداد
 10. Hossein Oghbaei
 11. بابک ثابتان
 12. بهنام
 13. Farah676
 14. بابک ثابتان
 15. بهنام
 16. کیان
 17. amir jafari
 18. A_Rezaei
 19. Alimohammadi
 20. Hamid motive