ایربگ

کیسهٔ هوا یک وسیلهٔ ایمنی مدرن در برخی از خودروهاست که در زمان تصادف خودرو پر از باد شده و به شکل بالش بین سرنشین و بدنه خودرو در نقش حفاظی نرم قرار می‌گیرد. برخی از پژوهش‌ها نشان می‌دهد که اگر کمربند ایمنی بسته شود کیسهٔ هوا تا ۸ درصد امکان مرگ سرنشین را می‌کاهد. کیسه‌های هوا هر ساله در حال ارتقا کارایی می‌باشد. امروزه کیسه‌های هوا بعد از برخورد خودرو با موانع سخت در کسری از ثانیه باد شده و بین سر و بدن سرنشینان با اجزاء داخل خودرو حائل می‌شود. در این میان کمربند ایمنی با ایجاد شتاب منفی روی بدن مسافرین، باعث کاهش یافتن ضربه وارده می‌شود.

View More On Wikipedia.org
 1. سید جعفری

  فایل ایپرام ایربگ SOREN=[YG20240174]_فایل ایربگ سورن

  SOREN=[YG20240174]_فایل ایربگ سورن
 2. سید جعفری

  فایل ایپرام ایربگ فایل ایربگ سورن_yg20240098narenji

  فایل ایربگ سورن_yg20240098narenji
 3. سید جعفری

  فایل ایپرام ایربگ فایل ایربگ سورن_Airbag_YG20240174

  فایل ایربگ سورن _Airbag_YG20240174
 4. سید جعفری

  فایل ایپرام ایربگ فایل ایربگ سورن_yg20240098narenji

  فایل ایربگ سورن_yg20240098narenji
 5. سید جعفری

  فایل ایپرام ایربگ 0098ok test kardaam_فایل ایربگ سورن

  0098ok test kardaam_فایل ایربگ سورن
 6. سید جعفری

  فایل ایپرام ایربگ فایل ایربگ سورن0098_ SOREN=[YG20240098]-A2C82870800

  فایل ایربگ سورن 0098_ SOREN=[YG20240098]-A2C82870800
 7. سید جعفری

  فایل ایپرام ایربگ فایل ایربگ سورن gld_95320 tp8m_2per_2air-1

  فایل ایربگ سورن gld_95320 tp8m_2per_2air-1
 8. سید جعفری

  فایل ایپرام ایربگ فایل ایربگ سورن gld_95320 tp8m_2per_2air

  فایل ایربگ سورن gld_95320 tp8m_2per_2air
 9. سید جعفری

  فایل ایپرام ایربگ فایل ایربگ سورن 95080 306549799

  فایل ایربگ سورن 95080 306549799
 10. سید جعفری

  فایل ایپرام ایربگ فایل ایربگ سورن SOREN=[8960009]-306549799

  فایل ایربگ سورن SOREN=[8960009]-306549799
 11. سید جعفری

  فایل ایپرام ایربگ فایل ایربگ سمند 95320 -yg20240069 ok

  فایل ایربگ سمند 95320 -yg20240069 ok
 12. سید جعفری

  فایل ایپرام ایربگ [YG20240067]-A2C53411951فایل ایربگ سمند

  [YG20240067]-A2C53411951فایل ایربگ سمند
 13. سید جعفری

  فایل ایپرام ایربگ فایل ایربگ سمند307332299-YG20240029

  فایل ایربگ سمند307332299-YG20240029
 14. سید جعفری

  فایل ایپرام ایربگ 307332299-YG20240029 (3)فایل ایربگ سمند

  307332299-YG20240029 (3)فایل ایربگ سمند
 15. سید جعفری

  فایل ایپرام ایربگ فایل ایربگ سمند samand soren IK00243380 2 Air Bag ok

  فایل ایربگ سمند samand soren IK00243380 2 Air Bag ok
 16. سید جعفری

  فایل ایپرام ایربگ فایل ایربگ سمند _ air bag samand

  فایل ایربگ سمند _ air bag samand
 17. سید جعفری

  فایل ایپرام ایربگ فایل ایربگ سمند _ (Airbag Samand 8960007 (2

  فایل ایربگ سمند _ (Airbag Samand 8960007 (2
 18. سید جعفری

  فایل ایپرام ایربگ فایل ایربگ سمند _25c160 airbag samand

  فایل ایربگ سمند _25c160 airbag samand
 19. سید جعفری

  فایل ایپرام ایربگ فایل ایربگ پراید _ Airbag Pride TL17432024

  فایل ایربگ پراید _ Airbag Pride TL17432024
 20. سید جعفری

  فایل ایپرام ایربگ فایل ایربگ پراید _airbag crouze suket naranji 2air

  فایل ایربگ پراید _airbag crouze suket naranji 2air
بالا