ایربگ

کیسهٔ هوا یک وسیلهٔ ایمنی مدرن در برخی از خودروهاست که در زمان تصادف خودرو پر از باد شده و به شکل بالش بین سرنشین و بدنه خودرو در نقش حفاظی نرم قرار می‌گیرد. برخی از پژوهش‌ها نشان می‌دهد که اگر کمربند ایمنی بسته شود کیسهٔ هوا تا ۸ درصد امکان مرگ سرنشین را می‌کاهد. کیسه‌های هوا هر ساله در حال ارتقا کارایی می‌باشد. امروزه کیسه‌های هوا بعد از برخورد خودرو با موانع سخت در کسری از ثانیه باد شده و بین سر و بدن سرنشینان با اجزاء داخل خودرو حائل می‌شود. در این میان کمربند ایمنی با ایجاد شتاب منفی روی بدن مسافرین، باعث کاهش یافتن ضربه وارده می‌شود.

View More On Wikipedia.org

  محتوای اخیر با برچسب ایربگ

 1. فرهام
 2. Hossein Oghbaei
 3. مدیر وبلاگ
 4. بهداد
 5. مدیر وبلاگ
 6. بهداد
 7. مدیر وبلاگ
 8. مدیر وبلاگ
 9. بهداد
 10. مدیر وبلاگ
 11. بهداد
 12. مدیر وبلاگ
 13. Hossein Oghbaei
 14. مدیر وبلاگ
 15. Hossein Oghbaei
 16. Hossein Oghbaei
 17. Hossein Oghbaei
 18. A_Rezaei
 19. A_Rezaei
 20. A_Rezaei