افزار

ابزار وسیله‌ای است که برای تولید چیزی یا انجام کاری استفاده می‌شود اما در طی فرایند تولید، مصرف نمی‌شود. به طور ساده یک ابزار می‌تواند یک روند یا فرایند استفاده شده برای رسیدن به یک هدف خاص باشد. ابزارهایی که در زمینه‌های خاصی استفاده شده‌اند ممکن است نام‌های مختلفی هم داشته باشند از قبیل آلت، ظرف، افزار، دستگاه.

View More On Wikipedia.org

  محتوای اخیر با برچسب افزار

 1. مدیر وبلاگ
 2. Hossein Oghbaei
 3. ماهان2020
 4. مدیر وبلاگ
 5. Hossein Oghbaei
 6. hamid emadi
 7. Hossein Oghbaei
 8. Hossein Oghbaei
 9. Hossein Oghbaei
 10. Hossein Oghbaei
 11. Hossein Oghbaei
 12. Hossein Oghbaei
 13. Hossein Oghbaei
 14. Hossein Oghbaei
 15. Hossein Oghbaei
 16. Hossein Oghbaei
 17. مدیر وبلاگ
 18. Hossein Oghbaei
 19. Hossein Oghbaei
 20. Hossein Oghbaei