9100

سیارک ۹۱۰۰ (به انگلیسی: 9100 Tomohisa، نامگذاری:1996XU1) نه هزار و صدمین سیارک کشف شده‌است که در ۲ دسامبر ۱۹۹۶ کشف شد.قدر مطلق سیارک برابر ۲۸.۲ است.

View More On Wikipedia.org
  1. Hossein Oghbaei

    فايل ايپرام پخش sl-9100

    فايل ايپرام پخش sl-9100
بالا