# تندر90

  1. م

    سایپا - پارس خودرو اطلاعیه فنی احتمال خاموش شدن تندر90 بر اثر تماس سیم سنسور اکسیژن دوم با اگزوز

    اطلاعیه فنی احتمال خاموش شدن تندر90 بر اثر تماس سیم سنسور اکسیژن دوم با اگزوز
  2. م

    تزئینات بدنه دستورالعمل بررسي و تعويض کمربندهاي جلو و عقب تندر90 و ساندرو

    دستورالعمل بررسي و تعويض کمربندهاي جلو و عقب تندر90 و ساندرو
بالا