اخبار خودرو داخلی ۷ عامل اثرگذار بر قیمت تمام شده مسکن در تهران

R

RSS

مهمان
مهمان
دنیای‌اقتصاد نوشت: سازندگان مسکن محاسبات خود را درباره قیمت فروش واحدهای مسکونی «در حال ساخت» یا «آماده ساخت» تغییر دادند. با شکل‌گیری انتظارات کاهشی برای آینده قیمت مسکن در سمت تقاضا، عوامل عرضه نیز به تجدیدنظر کاهشی برای «نوسازهای در راه فروش» متقاعد شده‌اند.

ادامه مطلب.....
 
بالا