اخبار خودرو داخلی دروغگویی به سبک روباه پیر: ایران قصد توقیف نفتکش ما را داشت

  • شروع کننده موضوع RSS
  • تاریخ شروع
R

RSS

مهمان
مهمان
بریتانیا برای کاهش فشار حقوقی و سیاسی و روانی و دور کردن این فشار از خود، یک خبر کذب منتشر کرده است.

ادامه مطلب.....
 
بالا