اخبار خودرو داخلی رکوردشکنی تازه دادستانی تهران در صدور کیفرخواست قتل: متهمان پرونده جوانی که در زندان فشافویه با چاقو به قتل رسیده بود به دادگاه رفتند

  • شروع کننده موضوع RSS
  • تاریخ شروع
R

RSS

مهمان
مهمان
براساس اعلام دادستانی تهران کیفرخواست متهمان پرونده قتل علیرضا شیرمحمدعلی صادر شد.

ادامه مطلب.....
 
بالا