اخبار خودرو داخلی موج جدید بازداشت اعضای شورای شهر؛ این بار در چهارباغ به اتهام فساد مالی

  • شروع کننده موضوع RSS
  • تاریخ شروع
R

RSS

مهمان
مهمان
میزان نوشت: دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی بخش چهارباغ از بازداشت چند تن از اعضای شورای شهر به اتهام فساد مالی خبر داد.

ادامه مطلب.....
 
بالا