انجمن تخصصی تعمیر کاران خودرو

اطلاعیه فنی و فایل های آموزشی : سیستم سوخت رسانی و جرقه راهنمای تعميرات سيستم سوخت رسانی تيبا يورو 4
66 بازدید
اطلاعيه فنی و فایل های آموزشی : پراید Pride اطلاعيه فنی - نصب فن خنك كننده دو دور پراید
55 بازدید
نقشه ها و سیستم های الکتریکی : پراید Pride راهنمای مدارات الكتريكی چراغهای جلو و عقب پراید
51 بازدید
اطلاعیه فنی و فایل های آموزشی : سمند - موتور ملی ef7 - سورن - سریر اطلاعیه فنی - رفع ايراد روشن شدن چراغ چک در ABS...
50 بازدید
اطلاعیه فنی و فایل های آموزشی : ایربگ Air Bag راهنمای تعمیرات سیستم ایربگ نیسان تینا
42 بازدید
41 بازدید