Hossein Oghbaei

راهنمای استفاده از سیستم اتو هلد

دکمه اُتو هُلد هنگامی که خودرو در شیب شدیدی قرار دارد، تا شما بخواهید شروع به حرکت کنید یعنی ترمز دستی را رها کنید یا پا از روی ترمز بردارید و پا روی گاز خودرو بگذارید و اقدام به گاز دادن کنید، خودرو مقداری به عقب می‌رود یا در خودروهای دنده دستی اگر عکس‌ العمل شما در نیم کلاچ کردن ضعیف باشد،

Hossein Oghbaei, ‏19/10/16
سیروس از این پست تشکر کرده است.