ایجاد تبلیغات

تست 1
بنر
تست 1
100 IRR / ماه
0/3
 • نام تبلیغ را وارد کنید. این نام به کاربران نمایش داده نمی شود.

  بنر را از کامپیوترتان برای آپلود انتخاب کنید ().

  اگر بنرهای اضافی آپلود کنید، در هر پردازش صفحه بصورت تصادفی یکی از آنها نمایش داده خواهد شد.

  لینک سایتی را که قصد تبلیغش را دارید وارد کنید.

  (اختیاری) اگر میخواهید از کد HTML خودتان برای بنرتان استفاده کنید آنرا اینجا درج کنید.

  تنظیمات

  وقتی تبلیغ شما رو به انقضا شد و یا اینکه منقضی شد اطلاعیه دریافت خواهید کرد.

  You will receive alert notification when your Ad is about to expire and when has expired.

  مبلغ

  100 IRR
انصراف